Objectius que tenim

Els nostres objectius són:

 • Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.
 •  Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
 • Assistir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consell escolar del centre i altres òrgans col·legiats.
 • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
 •  Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.
 • Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.
 • ampa@escolavallfosca.com
 • @ZerPallarsJussa
 • facebook.com/escolavallfosca
 • Carrer de la Murriera, 5 - La Plana de Mont-rós- Lleida