Socis: Com ens financem

 • Amb la quota que fan efectiva les famílies a principi de curs, la qual es va aprovar en l'assemblea ordinària del dia 25 de juny de 2014.
 • Amb els ajuts concedits pels organismes oficials i entitats col·laboradores.

Aquesta quota es destina a finançar les sortides, activitats de les diferents comissions de l’AMPA, així com per contribuir a la millora dels recursos de l’escola, d’acord amb les necessitats manifestades per l’equip docent.

Les avantatges de ser soci:

 • Descomptes en les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA, ja que al compartir l’activitat amb més companys es pot repartir el cost
 • Descomptes en les activitats organitzades per l’escola, ja que l’AMPA ens fem càrrec de pagar el desplaçament
 • Participació en les activitats organitzades per l’associació, festa de fi de curs, carnestoltes.
 • Descomptes en l’adquisició dels llibres de text
 • Descomptes en l’adquisició dels xandalls
 • Estar informats dels afers de l’escola i la possibilitat de participar-hi, Consells Escolars, col•laborar en les tasques de l’escola que els mestres demanen ajuda, cuidar l’hort...
 • Disposar d'un servei d'assistència jurídica en cas que sigui necessari (FAPAC).
 • ampa@escolavallfosca.com
 • @ZerPallarsJussa
 • facebook.com/escolavallfosca
 • Carrer de la Murriera, 5 - La Plana de Mont-rós- Lleida