Com ens organitzem

L’Assemblea és l’òrgan rector de l’AMPA. A partir d’ella es constitueix la Junta de l’AMPA, que administra i representa l’associació.

La Junta la formen el President/a, el Vicepresident/a, el Secretar/a i el Tresorer/a, que integren l’equip directiu i són elegits per l’Assemblea, i els vocals de les Comissions, que són elegits per les pròpies comissions i confirmats per l’Assemblea.

L'Assemblea general fa dues reunions ordinàries a l'any, normalment al principi i final del curs escolar i pot convocar les assemblees extraordinàries que es considerin necessàries o quan ho demana un 10% dels socis.

Si voleu consultar els  Estatuts i el règim intern, us els podeu descarregar.

  • ampa@escolavallfosca.com
  • @ZerPallarsJussa
  • facebook.com/escolavallfosca
  • Carrer de la Murriera, 5 - La Plana de Mont-rós- Lleida